Wat is een VP?

Een vertrouwenspersoon is wat anders dan een vertrouwelijk persoon. Gesprekken die je in vertrouwen voert, omdat je de persoon vertrouwt met jouw informatie, kan in principe met iedereen zijn waar je een goede band mee hebt.

Een vertrouwenspersoon heeft een formelere rol. De zaken die je met een vertrouwenspersoon bespreekt zijn ook specifieker. Je hebt vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen, voor integriteitszaken of een combinatie daarvan. Zie voor uitleg over deze vakgebieden elders op deze site. Een goede vertrouwenspersoon is gecertificeerd. Iedereen kan zich vertrouwenspersoon noemen. Omdat een hulpvraag aan een vertrouwenspersoon soms heel gevoelig ligt en ook best grote gevolgen kan hebben is het wel handig als die vertrouwenspersoon kennis van zaken heeft en weet waar hij* mee bezig is. Daarvoor is zo’n certificering; de erkenning dat je een leertraject hebt afgelegd, je aan intervisie doet en bijblijft in je vakgebied.

Bij schending van omgangsvormen en integriteit zorgt de vertrouwenspersoon voor de eerste opvang van de melder*. Daarnaast zorgt hij voor begeleiding van de melder. In eerste instantie zal hij proberen of er zonder een formeel traject een bevredigende oplossing kan worden gevonden. Lukt dat niet of zijn gedane zaken te ernstig, dan zal hij de melder intensief begeleiden tijdens het formuleren en afhandelen van een klacht of, in het ergste geval, een aangifte. Tot slot wil een vertrouwenspersoon graag preventief bezig zijn door voorlichting te geven binnen werkkringen. Bewustwording van gedrag werkt vaak verhelderend.